Ivaros szaporodás – Wikipédia

Giardia ivartalan szaporodás. Ivartalan szaporodás - Pallas lexikon

Fejlődésmenetek Az egysejtűek aktív alakja táplálkozik, mozog, szaporodik. A táplálkozó alak elnevezése trofozoita. Eredetileg csak a parazita protisztáknál használták ezt a szakifejezést, mára azonban használata általánosan elterjedt. Számos egysejtű életciklusa igen egyszerű. Az Amoebozoa Lobosa csoportjában a trofozoiták kettéosztódnak, időnként különböző külső-belső jelzések hatására cisztát képezhetnek.

A betokozódás képessége azonban sokaknál hiányzik pl. Amoeba proteus. Ivaros folyamat híján nincs is többféle lehetőségük. Számos ostorosnál is hasonlóan egyszerű életciklus figyelhető meg pl. Giardia intestinalis. A betokozódott cisztában ivaros folyamat önmegtermékenyítés — autogámia történhet, például az Actinophryda csoportban.

A sejtmag meiózissal osztódik, majd a leánysejtmagok páronkénti fúziójával sejtosztódást követően új sejtek jönnek létre.

Tartalomjegyzék

A nyálkagombáknál termőtest képződésével és sejtes vagy valódi plazmódium kialakulásával járó fejlődésmenet figyelhető meg. A Dictyostelium discoideum sejtes nyálkagomba fejlődésmenete Mehdiabadi nyomán A foraminiferák szabadon élő egysejtűek, amelyek teljes életciklusa viszonylag kevés fajnál ismert.

A heterotróf protiszták között egyedül a foraminiferáknál fordul elő heterofázisos nemzedékváltakozás agamogónia és gamogóniaamely az algák sporofiton-gametofiton nemzedékeivel analóg.

giardia ivartalan szaporodás

A ma élő kb. A legegyszerűbb esetben az egysejtű ivartalanul osztódik. A többkamrás foraminiferáknál a ház bonyolultsága miatt ez nem történik olyan rövid idő alatt mint a váz nélküli protisztáknál. Emiatt a sokszoros osztódás folyamata jellemző náluk, amelynek során számtalan apró leányegyed keletkezik inekvális osztódással viszonlyag rövid, pár órás időszak alatt. Ez nem azt jelenti, hogy maga a szaporodási folyamat ilyen rövid, a szülőegyednek megfelelően elő kell készítenie a vázat is a folyamathoz.

Fájl:Giardia lamblia SEM cornereger. Fontos kiemelni, hogy a fertőzött kutyák és macskák gyakran tünetmentesen hordozzák a betegséget, gyógynövények a parazitákból jelek nélkül adhatják tovább giardiasis leírása fertőzést! Hogyan diagnosztizálható a Giardiasis? Ha állatorvosunk Giardia-ra gyanakszik, székletminta laboratóriumi vizsgálatát rendelheti el.

A Nagy Korallzátony környékén élő Marginopora fajok a 3 cm-es átmérőt is elérik. Kivételesen sikerült megfigyelni, hogyan szaporodik ez az óriási egysejtű. Addig giardia ivartalan szaporodás osztódik, amíg el nem éri a közel 3 cm-es méretet. Giardia ivartalan szaporodás osztódás előjeleként a mészváz széle napokkal korábban elvékonyodik, áttetszőbbé válik, egy nappal a szaporodás előtt a peremén levő osztódási kamrában előtűnnek a leányegyedek apró fehérszínű kamrái.

Éjszaka az osztódási kamrából kiszabadulnak az áttetsző, törékeny vázú új egyedek közel százami a szülőegyed vázának sérülésével is jár, az osztódási kamrák vékony fala letöredezik.

Valószínűleg ilyen módon idővel az egész osztódási kamrától megszabadul. Az új generáció párszáz mikronos egyedeinél a kamraszám néhány óra alatt maximum négyre emelkedik.

Lee és mtsai A többkamrás, vagyis polythalamikus vázú foraminiferáknál a legelső kamra az ú. Az ivartalan fázis az agamogónia, az e fázisban szaporodó egysejtű az agamont. Az agamont kezdőkamrája viszonylag kicsi, ezért mikroszférás váza van. Az ivaros életfázisban az ivarsejtet létrehozó gamontnak nagyobb a kezdőkamrája: megaloszférásváza van. Az ismert fajoknál a prolokulusz alapján tudni lehet, hogy egy talált váz milyen életszakaszból származó egyedhez tartozik.

Ennek során a diploid, sokmagvú, mikroszférás agamontból inekvális osztódással új egyedek keletkeznek. Az egymagvú leányegyedek megaloszférás vázat készítenek, majd később meiózissal ostoros gamétákat hoznak létre. A haploid gaméták fúziójából zigóta lesz, amely mikroszférás házat készít, és sokmagvú lesz. Régóta gyanították, hogy léteznek háromfázisos fejlődésmentű foraminiferák is. Újabban több, korábban kétfázisosnak tudott fajnál kiderült, hogy háromfázisú a fejlődése. Legalább 14 az ismert háromfázisos nemzedékváltakozással fejlődő fajok száma.

Az Hpv kezelés leep gibbosa nagyméretű foraminifera laboratóriumi megfigyelésénél sikerült dokumentálni a háromfázisos fejlődésmenetet. Kiderült, hogy a megaloszférás vázaknál két méretosztálya van a kezdőkamrának, ez a környezeti minták vizsgálatánál hasznos ismeret, utalhat a háromfázisos fejlődésre. Az agamont stádium egy megaloszférás skizonttá alakul, amely több giardia ivartalan szaporodás át további skizont ákat hoz létre ciklikus skizogónia.

Bizonyos idő elteltével a skizontból gamont lesz, majd az ivaros szakasz után ismét agamont jön léte.

Bevezetés a protisztológiába

A megaloszférás vázak jóval gyakoribbak. Foraminifera háromfázisos nemzedékváltó szaporodása Amphistegina gibbosa A haploid ivarsejtek kopulálnak és létrehozzák a diploid zigótát. A zigótából mikroszférás házú diploid egyed fejlődik agamont. Az agamont meiózissal létrehozhat haploid rajzókat, amelyekből haploid gamontok jönnek létre megaloszférás vázzal.

  1. Hpv gardasil csomagolólap
  2. Nőstény papillomavírus
  3. Humán papillomavírus vakcina virginia
  4. Ivaros szaporodás – Wikipédia

Ellenkező esetben létrehozhat diploid rajzókból egy újabb diploid nemzedéket, amely akár többször is kibocsájthat újabb diploid rajzókat ciklikus skizogónia mielőtt a meiózis megtörténne. Egy idő után a skizogóniával szaporodó diploid agamont is meiózissal osztódik és haploid gamontot hoz létre.

giardia ivartalan szaporodás

Feltételezhető, hogy a ciklikus skizogónia igen elterjedt a természetben. Valószínűleg a skizont-gamont átalakulás ritka esemény, csakúgy, mint az agamont-skizont átalakulás.

A fenti laboratóriumi megfigyelés során a különböző generációkon belül nagyszámú utód keletkezett, ami a szülőegyed pusztulásával járt. Az egyik giardia ivartalan szaporodás utódja közül volt 1 gamont. Úgy tűnik, hogy a generációváltás az utódnemzedéknek csupán néhány egyedénél következik be. Dettmering és mtsai A kétfázisos nemzedékváltakozást mutató Rotaliellidae család fajainál az agamogónia során magdimorfizmus alakul ki pl. A zigótából kialakuló agamontban számos apró generatív mag lehet, de csak egy vegetatív mag van.

Az agamont szaporodásakor a vegetatív mag újonnan képződik a leánysejt egyik magjából.

A kétfázisos nemzedékváltakozás megfigyelhető a csúcsszerves spórás egysejtűeknél is Apicomplexa. Itt azonban az életciklus folyamán több alkalommal hasadásos sejtosztódás skizogónia sokszorozza meg a sejtek számát.

giardia ivartalan szaporodás

Skizogónia jellegű lépések a következők: az ivartalan szakasz elején a spóraképzés sporogóniaaz ivartalan szakasz közepén a merogónia a gazdában való elszaporodást, szétterjedést szolgálja és az ivaros szakaszban a gametogóniaaz ivarsejtek kialakulása. Az agamogónia a meiózist követő sporogóniával indul.

giardia ivartalan szaporodás

A sporogónia során a haploid sejtek sorozatos osztódásával sporozoiták keletkeznek. A sporozoitából táplálkozó trofozoita fejlődik, amely növekszik, és sejtmagjai osztódnak, végül a merogóniára képes meront tá skizonttá alakul.

A meront skizont hasadásos sejtosztódást végez merogónia. A merogónia során a meront számtalan egymagvú merozoitá vá osztódik, amelyeknek csúcsszerv e képződik, így el tudják árasztani a szomszédos sejteket ahol ismét trofozoitákká alakulnak.

A trofozoitákból bizonyos számú merogónia után gamontok alakulnak ki.

Fájl:Giardia lamblia SEM 8698 lores.jpg

Ezzel kezdetét veszi az ivaros szakasz, a gamogónia. A gamont ivarsejtképző sejt, amely osztódásakor gamétává alakul. Rendszerint már ebben az állapotban elkülönül a hím-ivarjellegű ivarsejtet képző sejt mikrogamont a női-ivarjellegű gamétát produkálótól makrogamont. Az Apicomplexánál anizogámia jellemző, a gaméták általában erősen különböznek.

A giardia ivartalan szaporodás gaméta a mikrogamétaa nőjellegű a makrogaméta. A mikrogaméta általában jóval kisebb mint a makrogaméta, megynyúlt testű, és lehet ostora.

Ez az egyetlen olyan sejtalak az Apicomplexánál, ahol egyáltalán előfordulhat ostor. Egyes csoportokban a mikrogaméta a makrogamonttal olvad össze kopulálnem képződik giardia ivartalan szaporodás. Rendszerint azonban a mikrogaméta és a makrogaméta egyesül. A kopuláció után a diploid zigóta oocisztá vá alakul és meiózissal osztódik zigotikus meiózis és ezzel visszaáll a haploid állapot.

A haploid leánysejtek kialakulásával kezdődik ismét az agamogónia, amelynek első szakasza a legtöbb Apicomplexa fajnál a spóraképzés sporogónia. Az oocisztán belül további osztódással sporociszták képződnek, utóbbiban paraziták vagy chema a sporozoiták.

A fenti általánosított fejlődésmenthez képest csoportonként különféle eltérések lehetnek. A csúcsszerves spórások általánosított fejlődésmenete Az egyes fajok, genuszok, stb.

Például a közvetlenül gazdáról gazdára terjedő Plasmodium fajoknál az oociszta közvetlenül sporozoitákat hoz létre, kimarad a sporocisztaképzés. Sok csúcsszerves spórásnál az oociszta ellenálló képlet, amely a széklettel kikerül a külvilágba és ott allergiás dermatitis le benne a sporocisztaképzés, majd a kiszabaduló, szintén ellenálló sporocisztákban keletkeznek a sporozoiták, amelyeket a sporocisztával fogyaszt el a következő gazdaállat pl.

Eimeria fajok. A csúcsszerves spórások fejlődésmenetét gazdaváltás is bonyolíthatja. Ismertek egygazdás fajok, például a számos gerincesben jelenlevő Eimeria fajok.

Gyomor-bélhurut

A gazdaváltó heteroxenikus fajoknál azt nevezik végleges gazdának, amelyikben a giardia ivartalan szaporodás szakasz történik. Plasmodium fajoknál ez a maláriaszúnyogokat Anopheles spp. A köztesgazdában nincs gamogónia, ezért nincs oociszta-képzés, általában a skizogónia a jellemző folyamat.

Igen jellegzetes a Toxoplasma gondii fejlődésmenete. A végleges gazda macskába a táplálékkal jutnak be az oociszták. A bélcsatornában kiszabadulnak a sporozoiták, és behatolnak a bélhám sejtekbe.

Ott táplálkoznak, nagyméretű bradyzoitává alakulnak, majd egy sajátos belső bimbózási folyamat során két kis tachyzoitát hoznak létre, amelyek mozgékonyak és elárasztják a szomszédos bélhámsejteket.

Ivartalan szaporodás

A Toxoplasma gondii szaporodása során tachyzoitának nevezik a képződő merozoitákat. Képződésük endodiogéniával történik, ami azt jelenti, hogy a bradyzoita belsejében kész tachyzoiták alakulnak ki, giardia ivartalan szaporodás felrepesztik a szülősejtet. A folyamat az előzőek szerint ismétlődik, majd elkezdődik a gamogónia, amelynek végén a széklettel ürülő oociszták keletkeznek.